Drodzy Rodzice, od 6 maja postanowiliśmy otworzyć oddziały przedszkolne przy naszych szkołach podstawowych. W związku z tym ci z Was, którzy zdecydują się na posłanie swoich dzieci do naszych placówek proszeni są o pilne potwierdzenie posłania dziecka do odpowiedniego oddziału przedszkolnego drogą SMS-ową na niżej podane telefony:

SP Gorczenica: 731-100-315 lub 660-849-147

SP Gortatowo:  736-281-789

Szkoła Filialna w Cielętach: 736-281-782

SP Szabda:  791-734-453

Oddział w Karbowie: grupa starsza- 600-770-402, grupa młodsza – 793-996-175,

Oddział w Mszanie: 600-037-185.

Informację tę trzeba podać najpóźniej do poniedziałku 4 maja br., do godziny 8.00. Wasza odpowiedź, czy chcecie posyłać swoje dzieci do placówek jest bardzo ważna, bo musimy znać ilość dzieci jakie zostaną nam oddane pod opiekę, żeby jak najlepiej się przygotować.

Rodzice, którzy zdecydują się na posłanie dzieci do naszych oddziałów przedszkolnych muszą we własnym zakresie zapewnić dowóz dziecka do przedszkola i jego odbiór.

Poniżej zamieszczamy wytyczne dla rodziców przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wójt Gminy Brodnica

       Adam Zalewski

Rodzicu

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji.
  Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.