OGŁOSZENIE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

1.09.2020r. o godz. 9.00

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1) Autobusy szkolne kursować będą po trasach z ubiegłego roku. Jedynie autobus z Cieląt pojedzie nową, krótszą drogą bezpośrednio do Szczuki. Ostatni przystanek koło szkoły. Każdy autobus będzie na przystanku godzinę później niż na rozkładzie zamieszczonym na stronie szkoły.

2) Każdy uczeń zobowiązany jest do włożenia maseczki przed wejściem do autobusu.

3) W wejściu do szkoły uczniów klas IV – VIII obowiązujedezynfekcja rąk.

4) Na terenie szkołymogą przebywać tylko uczniowiei pracownicy.

5)Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.

6) Zasady przebywania uczniów w budynku szkolnym.

Szczuka:

a) uczniowie klas IV, VII i VIII wchodzą do szkoły głównym wejściem – uczniowie klasy IV przebywają na holu na parterze, uczniowie klas VII i VIII przebywają na holu na piętrze;

b) uczniowie klas V i VI wchodzą do szkoły bocznym wejściem (od strony biblioteki)i przebywają na korytarzu na parterze.

Cielęta:

uczniowie klas I – III wchodzą wejściem od strony placu zabaw.

Gortatowo:

uczniowie klas I – III ustawiają się na boisku szkolnym i wspólnie z pracownikiem szkoły wejdą do szkoły drugim wejściem.

7) Od 1 września przedszkola funkcjonują w godzinach ustalonych na zebraniach. Dzieci z przedszkola, które przyjadą autobusem lub które rodzice przywiozą później, wchodzą do szkoły głównym wejściem, zarówno w Gortatowie jak i w Cielętach.

8)O godzinie 9.00 rozpoczną się spotkania uczniów z wychowawcami, które potrwają ok. 45 minut.

Szczuka:

– klasa IV – sala nr 13

– klasa V – sala nr 9

– klasa VI – sala nr 8

– klasa VII – sala nr 14

– klasa VIII – sala nr 16

Gortatowo:

– klasa I – sala nr 13

– klasa II – sala nr 11

– klasa III – sala nr 10

Cielęta:

– klasa I – sala nr 4

– klasa II – III – sala nr 3

Po spotkaniu dzieci dojeżdżające zostaną odwiezione autobusami do domów.

                                                                 Dyrektor szkoły

                                                             Zenon Matuszewski