Bajki i baśnie w przedszkolu – III Ogólnopolska Akcja Głośnego Czytania

Bajki i baśnie w przedszkolu – III Ogólnopolska Akcja Głośnego Czytania

Dnia 29.09.2022r. w oddziale przedszkolnym w Gortatowie odbyła się III Ogólnopolska Akcja Głośnego Czytania. Do obu grup przedszkolnych zaproszeni  zostali  rodzice dzieci, którzy odczytali przyniesione ze sobą baśnie i bajki. Dzieci uważnie słuchały i chętnie odpowiadały na pytania i zagadki zadawane do wysłuchanych tekstów. ...
Read More
XXI GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

XXI GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

06.2022r. odbył się XXI gminny konkurs recytatorski ,,Poeci Dziecięcej Radości" dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Brodnica. Hasłem i tematem konkursu były wiersze Marii Konopnickiej. Do Gorczenicy pojechała 9-osobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej w Gortatowie. Dzieci recytowały różne wiersze, dużą popularnością cieszył się ,,Stefek Burczymucha" i ,,Muchy samochwały". Poziom recytacji był bardzo wysoki i komisja miała kłopot z wyborem zwycięzców. Wszyscy nasi uczniowie spisali się na medal. A jurorzy wyróżnili: - Ewę Gołkowską - wyróżnienie w kategorii klas I; - Zuzannę Blonkowską - I miejsce w kategorii klas II; - Jana Hogę  - wyróżnienie w kategorii klas II; - Aleksandra Kiszko -  I miejsce w kategorii klas III; Nagrodzeni oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Brodnica. Gratulujemy! ...
Read More
Wycieczka do Małego Leźna

Wycieczka do Małego Leźna

Dnia 30.05.2022r. uczniowie klas I-III z Gortatowa udali się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego ,,Stajnia” w Małym Leźnie. Był to wyjazd w ramach Programu dla szkół, który jest realizowany przez szkołę przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Celem wycieczki było upowszechnienie wśród uczniów zasad ochrony środowiska i wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody.  Dzieci usłyszały wiele ciekawostek od właściciela gospodarstwa oraz przeżyły kilka godzin wśród zwierząt tam hodowanych: koni, psów, kotów. Największym zaskoczeniem była świnia wietnamska, która spacerowała po podwórku i budziła początkowo lęk, bo wyglądem przypominała dzika. Drugim zadaniem zorganizowanego wyjazdu było propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Podczas spaceru leśną drogą dzieci mogły posłuchać informacji na ten temat. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. ...
Read More
Gminny Trójbój Lekkoatletyczny

Gminny Trójbój Lekkoatletyczny

19 maja 2022r. w szkole w Gortatowie odbył się Gminny Trójbój Lekkoatletyczny.  W zawodach wzięły udział dzieci ze szkół Gminy Brodnica. W sumie trzydzieścioro sześcioro uczniów (po 6 chłopców i 6 dziewczynek z każdej szkoły). Każde z dzieci brało u dział w trzech konkurencjach: skoku w dal, rzucie piłeczką palantową i  biegu na 60 m. W kategorii dziewcząt zwyciężyło SP Gortatowo z siedzibą w Szczuce, II miejsce zajęła SP Szabda a III miejsce SP Gorczenica. W kategorii chłopców I miejsce zajęła SP Szabda, II miejsce SP Gorczenica a na III miejscu SP Gortatowo z siedzibą w Szczuce. Indywidualnie: w  kategorii dziewcząt: 1. Agata Burszta SP Gortatowo z siedzibą w Szczuce 2. Lena Kosiorek SP Gortatowo z siedzibą w Szczuce 3. Paulina Rochewicz SP Szabda w kategorii chłopców: 1. Jan Trendowicz SP Szabda 2. Kacper Śnieżawski Gorczenica 3. Paweł Marchewka SP Szabda Puchary dla szkół, medale, dyplomy oraz słodki poczęstunek ufundował Wójt Gminy Brodnica Pan Adam Zalewski. ...
Read More
XX GMINNY KONKURS OTROGRAFICZNY „O PIÓRO WÓJTA GMINY BRODNICA”

XX GMINNY KONKURS OTROGRAFICZNY „O PIÓRO WÓJTA GMINY BRODNICA”

27 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Gortatowie  odbył się XX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „O PIÓRO WÓJTA GMINY BRODNICA”.W konkursie brali udział uczniowie klas drugich i trzecich szkół  Gminy Brodnica tj. z Cieląt, Gortatowa, Gorczenicy i Szabdy. Szkoły wytypowały po trzech uczniów z każdej grupy wiekowej.W skład komisji konkursowej weszły: Pani Małgorzata Zarembska – emerytowana kierownik  Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce, Pani Joanna Bonawenturska –kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce. Pani Mariola Kolasińska pracownik  – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce.- Filia w Szabdzie.Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Gortatowie  Pani Krystyna Smętek oraz Pani Agnieszka Lewandowska. Wyniki konkursu:W kategorii klas drugichI miejsce:Róża Detmer – Szkoła Podstawowa w SzabdzieII miejsce:Oliwiw Kustra – Szkoła Podstawowa w Szabdzie III miejsce:Szymon Maciejewski – Szkoła Podstawowa w Szabdzie W kategorii klas trzecichI miejsce:Dominik Faraś  – Szkoła Podstawowa w GortatowieII miejsce: Franciszek Drzymalski – Szkoła Filialna w Cielętach III miejsce: Zofia Zarembska – Szkoła Podstawowa w Szabdzie W imieniu Wójta Gminy Brodnica Pan Zenon Matuszewski Dyrektor Szkoły Podstawowej...
Read More
Kangur matematyczny

Kangur matematyczny

        17.03.2022r. odbyła się kolejna edycja międzynarodowego konkursu ,,Kangur matematyczny 2022" organizowanego przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.        Klasy młodsze reprezentowało dwóch uczniów z klasy drugiej, klasy starsze pięcioro uczniów z klas V-VI . Po zakończeniu pracy z testem otrzymali nagrodę od organizatora. ...
Read More
Dzień Motyla

Dzień Motyla

    Dnia 14.03.2022r. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Gortatowie Dzień Motyla. Uczniowie posłuchali ,,Bajeczki o motylku, czyli jak z gąsienicy powstał piękny motyl" i obejrzeli film edukacyjny ,,Etapy rozwojowe motyla". Potem wykonywali różnorodne działania. Uczniowie klasy 3 projektowali motyla z wykorzystaniem wirtualnej maty do kodowania. Klasa 2 wykonała motyle, które tańczyły do muzyki Piotra Czajkowskiego. Najmłodsi ozdabiali motyle oraz uzupełniali tematyczną kolorowankę matematyczną.        Ten barwny owad kojarzy się z wiosną, czyli z czasem, w którym wszystko budzi się do życia i rozkwita. Zapraszamy na wiosenny spacer. ...
Read More