Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki inicjatywie uczniowie już na poziomie szkoły podstawowej mogą nabyć wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy naukowej i zawodowej. Co istotne, projekt MEN zakłada, że realizacja celu inicjatywy doprowadzi do „upraktycznienia” procesu edukacji – chodzi o to, by uczniowie żywo uczestniczyli w tym procesie, dokonując eksperymentów i tworząc projekty – nie zaś jedynie biernie przyjmowali przekazywane przez nauczycieli dane.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce wraz ze Szkołą Filialną w Cielętach w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Laboratoria Przyszłości”. W ramach programu Laboratoria Przyszłości Gmina Brodnica otrzymała od państwa wsparcie finansowe w łącznej wysokości: 220 000,00 zł, w tym dla:

-Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce kwotę: 60 tys. zł,

-Szkoły Filialnej w Cielętach kwotę: 30 tys. zł.

W ramach przyznanych środków finansowych został zakupiony następujący sprzęt:

Szczuka i Gortatowo:

• Drukarka 3D z akcesoriami

• Filament

• Laptop do drukarki 3D

• Modułowe Pracownie Przyrodnicze – moduł ENERGIA

• Mikroskop wraz z akcesoriami

• Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami

• Statyw z akcesoriami

• Wizualizer kompatybilny z mikroskopem

• Mikrofon kierunkowy z akcesoriami

• Gimbal z akcesoriami

• Bryły geometryczne składane

• Zestaw do geometrii

• Koła ułamkowe

• Układanka przestrzenna

• Mikrokontroler z akcesoriami ARDUINO + KIT

• Stacja lutownicza z hotair

• Mikroport

• Oświetlenie do realizacji nagrań

Cielęta:

• Robot edukacyjny (Inteligentna gąsienica) z akcesoriami

• Bryły geometryczne składane

• Zestaw do geometrii

• Koła ułamkowe

• Układanka przestrzenna

• Drukarka 3D z akcesoriami

• Filament

• Laptop do drukarki 3D

• Kamera GOPRO z akcesoriami

• Statyw HAMA

• Mikroport

• Oświetlenie do realizacji nagrań

• Mikrofon kierunkowy

• Gimbal

Zakup nowoczesnego sprzętu uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki, techniki, ale także w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych.

#laboratoriaprzyszłości