Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej

w Gortatowie z siedzibą w Szczuce

adres: Szczuka 34,  87-300 Brodnica

telefon:

  • Szczuka 56 49 812 93,  604 716 145
  • Gortatowo 56 49 815 05
  • Cielęta 56 49 550 07
  • oddział przedszkolny Gortatowo –736 281 789
  • oddział przedszkolny Cielęta – 736 281 782

e-mail: sekretariat@szkolagortatowo.pl

organ prowadzący: Gmina Brodnica