PODRĘCZNIKI DO RELIGII Cielęta

Podręczniki do religii – przedszkole

1. „Kocham Pana Jezusa” (dwie części) red. Ks. dr Paweł Płaczek,  Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań  ( Cielęta)

Klasy 1

„Pan Bóg jest naszym Ojcem” (dwie części), redaktor  ks. dr Paweł Płaczek,  Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
 

Klasa 2

.„Chcemy poznać Pana Jezusa” ( dwie części) redaktor: ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa 3

.„Pan Jezus nas karmi” (dwie części) redaktor: ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Podręczniki Szczuka

Klasa 4

„Pan Jezus jest naszym życiem” (dwie części) redaktor: ks. Paweł Płaczek, Wydawnictwo święty Wojciech, Poznań

Klasa 5

„Bóg szuka człowieka” (dwie części), redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa 6

„Jezus nas zbawia” ( dwie części), redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 

Klasa 7

„Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części), redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa 8

„Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (dwie części) redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań