Dyrektor Szkoły

Zenon Piotr Matuszewski

Dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku w Szczuce od godz. 9:30 do 14:00

Wicedyrektor szkoły

Krystyna Smętek

Wicedyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku w Gortatowie od godz. 12:30 do 14:00