#LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

Miesiąc czerwiec uczniowie klasy szóstej na lekcjach matematyki oraz na zajęciach dodatkowych spędzają w geometrii przestrzennej. Wiele zagadnień mogą zdecydowanie lepiej zrozumieć dzięki pomocom w postaci brył, siatek oraz patyczków konstrukcyjnych otrzymanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie na zakończenie działu wykonali samodzielnie modele figur przestrzennych przy użyciu patyczków oraz plasteliny. Uczniowie klasy III na zajęciach z matematyki dzięki pomocom otrzymanym z programu Laboratoria przyszłości zapoznali się z budową sześcianu.

Laboratoria Przyszłości