SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Krystyna Smętek – edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy I,
 • Marzanna Kwas – edukacja wczesnoszkolna, świetlica, wychowawczyni klasy II,
 • Barbara Zagórska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy III,
 • Larysa Lewandowska – pedagog szkolny, geografia, biologia, doradztwo zawodowe,  technika, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica, wychowawczyni klasy IV,
 • Zofia Matuszewska – język polski, świetlica,  wychowawczyni klasy V,
 • Agata Bejrach – język angielski, historia, wychowawczyni klasy VI,
 • Ewa Mikielewicz – matematyka, informatyka, wychowawczyni klasy VII,
 • Justyna Krauza – język polski, plastyka, muzyka, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, świetlica, wychowawczyni klasy VIII,
 • Teresa Cieczko – przyroda, historia, chemia, biblioteka,
 • Anna Cipkowska – fizyka, wychowanie do życia w rodzinie,
 • Renata Czarkowska – język angielski, świetlica,
 • Józef Laskowski – wychowanie fizyczne, świetlica,
 • Anna Szczepańska – język niemiecki,
 • Zenon Matuszewski – język polski,
 • Larysa Bartnicka – wiedza o społeczeństwie,
 • Arkadiusz Skalski – informatyka,
 • Joanna Szymańska – religia, świetlica,
 • ks. Krzysztof Wojnowski – religia,
 • Małgorzata Krzykalska – zajęcia rewalidacyjne,
 • Agnieszka Mianecka– zajęcia rewalidacyjne,
 • Bożena Smoła – zajęcia rewalidacyjne,

SZKOŁA FILIALNA W CIELĘTACH

 • Maryla Wolentarska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawczyni klasy I,
 • Aleksandra Przeczewska – edukacja wczesnoszkolna,  nauczanie indywidualne, zajęcia rozwijające, kompetencje emocjonalno-społeczne, wychowawczyni klasy II i III,
 • Paulina Sarnowska – edukacja wczesnoszkolna,
 • Natalia Malinowska – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlica,
 • Stanisława Siedlikowska – zajęcia logopedyczne.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  W CIELĘTACH

 • Natalia Malinowska – wychowanie przedszkolne, grupa 3 i 4 latków, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlica,
 • Stanisława Siedlikowska – wychowanie przedszkolne, grupa 3 i 4 latków, zajęcia logopedyczne,
 • Paulina Uździńska – wychowanie przedszkolne, grupa 5 i 6 latków, świetlica.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  W GORTATOWIE

 • Agnieszka Lewandowska – wychowanie przedszkolne, grupa 3 i 4 latków oraz grupa 5 i 6 latków,
 • Paulina Sarnowska – wychowanie przedszkolne grupa, 3 i 4 latków,
 • Renata Czarkowska – wychowanie przedszkolne, grupa 5 i 6 latków, język angielski.