Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I wykonują jedną lalkę- postać z bajki.
Uczniowie z klas II – III oraz V – VIII wykonują jedną lalkę – postać z przeczytanej książki, ale nie bajki.
Wybór materiałów zależy od Was.
Wielkość lalki nie może przekraczać 40 cm.
Ocenie będzie podlegać estetyka wykonania oraz podobieństwo do oryginału.
Termin przesyłania zdjęć – 11 grudzień br.
Prace proszę wysyłać na adres: t.cieczko@wp.pl
Zdjęcie powinno być podpisane: imię, nazwisko oraz klasa autora. Powinna być również informacja, kogo lalka przedstawia i z jakiej książki.
Lalki proszę zachować, aby w wyznaczonym terminie przynieść je do szkoły.