Od 26 kwietnia do 2 maja br. poluzowano część obostrzeń w 11 województwach o najmniejszej średniej dziennej liczbie zakażeń, w tym także w województwie kujawsko-pomorskim. Dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej przejdą na nauczanie naprzemienne tzw. hybrydowe.

Edukacja 

  • Uczniowie klas IV-VIIIszkół podstawowych uczą się zdalnie.
  • Dzieci z klas I-III szkół podstawowych, od 26 kwietnia do 2 maja br. będą uczyć się w systemie naprzemiennym:zajęcia w szkole ma nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie.
  • W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.
  • Żłobki i przedszkola funkcjonują normalnie.

            W związku z powyższym w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brodnica funkcjonują normalnie oddziały przedszkolne. Od 26 kwietnia do 2 maja br. uczniowie klas I-III przechodzą na nauczanie naprzemiennietzw. hybrydowe – będą to zajęcia stacjonarne i zdalne. Pozostali uczniowie klasIV-VIII pracują dalej zdalnie. Dyrektorzy szkół wdrażają odpowiednie procedury wprowadzające oraz informują całą społeczność szkolną o przyjętym systemie kształcenia.

Zasady bezpieczeństwa – chroń siebie i swoich bliskich

Łagodzenie obostrzeń nie oznacza, że walka z koronawirusem została zakończona. Wciąż musimy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Dlatego przypominamy:

  • Noś maseczkę
  • Unikaj dużych zgrupowań
  • Zachowuj dystans minimum 1,5 m od innych osób
  • Myj lub dezynfekuj ręce
  • Wietrz pomieszczenia
  • Pobierz aplikację STOP COVID – ProteGOSafe

Pamiętaj, tylko od nas zależy jak szybko pokonamy koronawirusa. Nasze zachowanie ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie i życie, ale może decydować również o losie innych osób.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.04.2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. … – skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw).