21 lutego 2022 r. wracamy do nauki stacjonarnej

         W dniu 12 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

          Rozporządzenie zmienia datę końcową czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie kraju z dnia 27 lutego 2022 r. na dzień 20 lutego 2022r.  Powyższa zmiana oznacza powrót do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 r.

   W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że od 21.02.2022r. (tj. od poniedziałku) wszystkie gminne szkoły podstawowe: SP Gorczenica, SP Szabda i SP Gortatowo z siedzibą w Szczuce wraz z Szkołą Filialną w Cielętach wracają do nauki stacjonarnej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. poz. 367).