Rok szkolny 2023/2024

Cielęta

Zerówka-„Tak Jezus  mnie kocha”  – wydawnictwo Jedność ( ZMIANA)

klasa I-III Wydawnictwo Święty Wojciech
 
Klasa I szkoła podstawowa
„Pan Bóg jest naszym Ojcem”( dwie części) redaktor ks. dr Paweł Płaczek

 
Klasa II szkoła podstawowa
„Chcemy poznać Pana Jezusa” ( dwie części) redaktor: ks. dr Paweł Płacze


Klasa III szkoła podstawowa
„Pan Jezus nas karmi” ( dwie części), redaktor ks. dr Paweł Płaczek