Rok szkolny 2023/2024

Szczuka

Szczuka IV-VI wydawnictwo Święty Wojciech

 Klasa IV” – Pan Jezus jest naszym życiem”-(dwie części) redaktor ks. dr Paweł Płaczek (nowe  wydanie)

’ 

klasa V  -„Bóg szuka człowieka”(dwie części) redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

 

klasa VI – „Jezus nas zbawia”(dwie części)  redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

 
klasa – VII „Bóg wskazuje nam drogę”  (dwie części), redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik


klasa VIII- ”Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat”- (dwie części), redaktor: s. Beata Zawiślak, ( nowe wydanie)