Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego.

Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia br.

Placówki wychowania przedszkolnego

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Pozostałe szkoły i placówki

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że od 19.04.br. będą czynne wszystkie oddziały przedszkolne w gminnych szkołach podstawowych: SP Gorczenica, SP Szabda i SP Gortatowo z siedzibą w Szczuce wraz z Filią w Cielętach.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 701).