Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I wykonują jedną lalkę- postać z bajki.
Uczniowie z klas II – III oraz V – VIII wykonują jedną lalkę – postać z przeczytanej książki, ale nie bajki.
Wybór materiałów zależy od Was.
Wielkość lalki nie może przekraczać 40 cm.
Ocenie będzie podlegać estetyka wykonania oraz podobieństwo do oryginału.
Termin przesyłania zdjęć – 11 grudzień br.
Prace proszę wysyłać na adres: t.cieczko@wp.pl
Zdjęcie powinno być podpisane: imię, nazwisko oraz klasa autora. Powinna być również informacja, kogo lalka przedstawia i z jakiej książki.
Lalki proszę zachować, aby w wyznaczonym terminie przynieść je do szkoły.

2. Konkurs fotograficzny

„ Czytam Tu, Czytam Tam, Czytam wszędzie -Tu i Tam”

Uczestnicy – uczniowie klas II – VIII.
Termin przesyłania zdjęć – 11.12.2020r.
Adres, na który należy przesyłać zdjęcia – t.cieczko@wp.pl
Ilość prac – każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 1 zdjęcie.
Tematyka – zdjęcie powinno pokazywać Was czytających książkę w nietypowych do tego miejscach i pozycjach. Możecie czytać, np. swojemu kotu, leżąc z nim na kanapie.
Pamiętajcie –wiele można osiągnąć, zmieniając fryzurę czy wyraz twarzy i dopasowując ubiór do, np. tytułu książki, który musi być widoczny na zdjęciu. Wszystko zależy od Waszej pomysłowości.

3. Plakat promujący bibliotekę szkolną

Konkurs służy wybraniu najciekawszego projektu plakatu promującego bibliotekę.
Plakat powinien w sposób atrakcyjny spopularyzować bibliotekarzy i bibliotekę.
Celem konkursu jest:

 • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej ,
 • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa, – upowszechnianie w społeczeństwie świadomości znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji.
  Organizatorem Konkursu jest biblioteka szkolna.
  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zdjęcia plakatu. drogą mailową na adres t.cieczko@wp.pl w terminie do 13 grudnia br.
  Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 projekt o wielkości nieprzekraczającej format A3.
  Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
  klasy I-III
  klasy IV-VI
  klasy VII-VIII
  Prace trzeba zachować, gdyż muszą zostać przyniesione do szkoły po powrocie do nauki stacjonarnej.
  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 18 grudnia br. na stronie szkoły.

4. Literacki zawrót głowy

Organizatorem Konkursu jest biblioteka szkolna.
Należy utworzyć krzyżówkę z hasłem – lubię czytać. Hasła poboczne dobierz w ten sposób, aby były związane z przeczytanymi lekturami. Napisz też pytania.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie jednej krzyżówki wraz z pytaniami drogą mailową na adres t.cieczko@wp.pl w terminie do 18 grudnia br.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy IV-V
klasy VI-VIII
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie po 18 grudnia br. na stronie szkoły. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

5. „Książki, które polecam”

Drodzy uczniowie klas VI, VII i VIII, jeżeli lubicie pracę z komputerem, a także dużo czytacie książek to do Was skierowany jest ten konkurs. Możecie połączyć przyjemne z pożytecznym i stworzyć super prezentację multimedialną pt. „Książki, które polecam”, a także wygrać ciekawą nagrodę. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną:

1.Cele:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
– popularyzowanie czytelnictwa,
– wzbogacanie wiedzy o utworach i autorach,
– rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
2.Organizator – biblioteka szkolna.
3.Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII.
4.Warunki konkursu:

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest znajomość treści polecanych książek
  i ich autorów,
 • uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Power Point,
 • prace mogą być przygotowane indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych,
 • pierwszy slajd musi zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwisko autora (autorów), klasę,
 • prace należy dostarczyć na adres: t.cieczko@wp.pl
  5.Termin dostarczania prac upływa 22 grudnia 2020
  6.Kryteria oceniania:
  – poprawność merytoryczna, językowa zamieszczonych treści,
  – zaprezentowanie książek w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
  – przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
  – dobór odpowiednich narzędzi, efektów, interaktywność,
  – ogólne wrażenie artystyczne.
  7.Postanowienia końcowe:
  – zwycięzcy otrzymają nagrody,
 • informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród zostanie zamieszczona w bibliotece i na stronie internetowej szkoły.

6. Przeczytaliśmy i narysowaliśmy nową okładkę przeczytanej książki

Konkursy  dla uczniów  klasy 2

Klasy 2 – proszę w formacie A4 zaprojektować  i wykonać  z wykorzystaniem dowolnej techniki nową okładkę przeczytanej książki ( ma być widoczny tytuł i autor książki ).

Organizatorem Konkursu jest biblioteka szkolna.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zdjęcia okładki drogą mailową na adres t.cieczko@wp.pl w terminie do 20 grudnia br.

Zdjęcie powinno być podpisane: imię, nazwisko oraz klasa autora.

Prace trzeba zachować, gdyż muszą zostać przyniesione do szkoły po powrocie do nauki stacjonarnej.

Kryteria oceniania:
– poprawność merytoryczna, językowa zamieszczonych treści,
– zaprezentowanie książek w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
– przejrzysty i uporządkowany układ ,
– ogólne wrażenie artystyczne.
Postanowienia końcowe:
– zwycięzcy otrzymają nagrody,

 • informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród zostanie zamieszczona w bibliotece i na stronie internetowej szkoły.

7. Komiks – konkurs plastyczny dla uczniów klas III

Konkursy  dla uczniów klasy 3

Klasy 3 – proszę wykonać komiks w formacie A4 ( maksymalnie 6 pól )na podstawie przeczytanej książki ( przygoda bohatera itp. ). Podać autora i tytuł książki.

Organizatorem Konkursu jest biblioteka szkolna.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zdjęcia komiksu  drogą mailową na adres t.cieczko@wp.pl w terminie do 20 grudnia br.

Zdjęcie powinno być podpisane: imię, nazwisko oraz klasa autora.

Prace trzeba zachować, gdyż muszą zostać przyniesione do szkoły po powrocie do nauki stacjonarnej.

Kryteria oceniania:
– poprawność merytoryczna, językowa zamieszczonych treści,
– zaprezentowanie książek w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
– przejrzysty i uporządkowany układ ,
– ogólne wrażenie artystyczne.
Postanowienia końcowe:
– zwycięzcy otrzymają nagrody,

 • informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród zostanie zamieszczona w bibliotece i na stronie internetowej szkoły.

8. LITERACCY MILIONERZY

Zadanie dla uczniów klas V-VIIII

Proszę, aby każdy z Was ułożył jedno pytanie jednokrotnego wyboru do lektury , którą przerabialiście w tym roku szkolnym. Jednocześnie należy podkreślić prawidłową odpowiedź.
Przykład
Czym zatruła się Sierotka Marysia?
gruszką
jabłkiem
pomarańczą
popsutym mlekiem

Pytanie proszę przesłać na adres: t.cieczko@wp.pl

Zebrane pytania wykorzystamy do zabawy w milionerów po powrocie do szkoły.
Wiadomość zatytułujcie MILIONERZY-X ZAMIAST X WPISZCIE KLASĘ, np.
Milionerzy – Kamienie na szaniec

Lista uczniów , którzy wykonali zadanie zostanie przekazana p. Matuszewskiej.