Przewodnicząca

  • Joanna Kalenik

Zastępca

  • Paulina Grajkowska

Skarbnik

  • Anita Berent

Sekretarz

  • Estera Szymańska

Członkowie

  • Kamila Maciejewska
  • Agnieszka Gąsiorowska
  • Joanna Pniewska
  • Anna Kołakowska
  • Magdalena Zielińska
  • Karolina Wysocka