Przewodnicząca

  • Kamila Maciejewska

Zastępca

  • Iwona Bakuła – Roman

Skarbnik

  • Paulina Grajkowska 

Sekretarz

  • Anna Gołkowska

Członkowie

  • Sylwia Wiadro
  • Ewelina Dziczek
  • Estera Szymańska