Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przyjętych i uczęszczających do oddziałów
przedszkolnych w Gortatowie na rok szkolny 2022/2023 na zebranie organizacyjne, które
odbędzie się dnia 25 sierpnia 2022r. o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Gortatowie .
Podczas zebrania zostaną przekazane ważne informacje oraz dokumenty związane
z działalnością i funkcjonowaniem naszej placówki. Prosimy o obecność jednego z rodziców.

Natomiast Rodziców dzieci przyjętych i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Cielętach na rok szkolny 2022/2023 zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 25 sierpnia 2022r. o godzinie 18.00 w Szkole Filialnej w Cielętach. Podczas zebrania zostaną przekazane ważne informacje oraz dokumenty związane z działalnością i funkcjonowaniem naszej placówki. Prosimy o obecność jednego z rodziców.