Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce  informuje o dyżurze oddziałów przedszkolnych przy szkołach  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica:

I. Oddział przedszkolny w Gorczenicy Szkoła Podstawowa im. Królewny Anny Wazówny w Gorczenicy, Gorczenica 87, 87-300 Brodnica

12.07.2021 – 23.07.2021

II. Oddział Przedszkolny w Cielętach Cielęta 15, 87-300 Brodnica Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce, Szkoła Filialna w Cielętach, Cielęta 15, 87-300 Brodnica

26.07.2021 – 06.08.2021

III. Oddział Przedszkolny w Gortatowie Gortatowo 7, 87-300 Brodnica Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce, Gortatowo 7, 87-300 Brodnica

09.08.2021 – 20.08.2021

IV. Oddział Przedszkolny w Karbowie Przy WDK Karbowo, ul. Klubowa 25, 87-300 Brodnica Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie, Szabda 59, 87-300 Brodnica

28.06.2021 – 09.07.2021

V. Oddział Przedszkolny w Szabdzie Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie, Szabda 59, 87-300 Brodnica

23.08.2021 – 31.08.2021