Odpowiadając na pytania dotyczące zgłoszeń od osób oferujących miejsca w swoich nieruchomościach, z których mogliby skorzystać Ukraińcy szukający w naszym kraju schronienia informujemy, że w Gminie Brodnica wszystkie zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: pomocdlaukrainy@brodnica.ug.gov.pl, telefonicznie: 56-49-41-621 (od 7.30 do 15.30) lub 602-623-701.

W zgłoszeniach prosimy podawać:

– imię i nazwisko osoby chętnej do przyjęcia uchodźców wraz z kontaktowym numerem telefonu,

– dokładną lokalizację,

– liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,

– termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,

– czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele.